Fikk milliardselskapet OneCo som første kunde

On & Offshore Elektro har landet elektroselskapet OneCo som første kunde. Det første oppdraget blir å bygge ny kran for Macgregor ved OneCo`s yard på Andøya i Kristiansand.

OneCo har opplevd eksplosiv vekst i det siste, og er idag blitt et milliard-selskap med virksomhet over hele Skandinavia.

– Dette er en kunde og et oppdrag vi er veldig fornøyd med å få. At en aktør som OneCo viser oss tillit beviser at vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å kunne jobbe for de store, sier Terje Aagesen, daglig leder i OOEL.

Skal ferdigstilles

Oppdraget innebærer at OOEL skal bygge og ferdigstille elektrosystemene ombord på kranen. Macgregor selv skal stå for styringssystemet.

– Dette er et helt topp oppdrag for oss, og noe som gir oss muligheten til å bygge opp en sterk referanse, fortsetter Aagesen.

Arbeidet skal etter planen sluttføres i løpet av året.

– Planen er at vi skal være ferdig i løpet av desember. Forhåpentligvis kan vi få videre oppdrag fra OneCo etter dette, og med det også muligheten til å ansette flere i OOEL.

For mer informasjon om oppdraget og jobben som gjøres for OneCo – ta kontakt med daglig leder i OOEL Terje Aagesen på telefon 906 97 950 eller mail taa@ooel.no

Ekspanderer til nye markeder – etablerer nytt elektroselskap

Det nyetablerte selskapet On & Offshore Elektro skal levere elektrotjenester til olje og gass, havbruk, samferdsel og fornybar energi.
– De store kontraktene på norsk sokkel har stort sett alltid behov for elektro-kvalifisert personell, spesielt innen installasjon, vedlikehold og modifikasjon. Denne selskaps-etableringen gjør at vi utvikler oss til å bli en bedre og mer komplett leverandør til våre eksisterende kunder – samtidig som vi skaper et ekstra ben å stå på i nye markeder, sier Daglig leder Terje Uleberg i On & Offshore Services.
On & Offshore Elektro er allerede satt i operasjon, og har landet sine første kunder.
– Vi har fått med oss svært flinke folk med lang fartstid fra bransjen, og vi har rigget oss med god bredde og utfyllende kompetanse innen de viktigste elektro-fagområdene fra start av, sier Uleberg.
Skal bli problemløserBortsett fra å kunne tilby eksisterende kunder mer komplette tjenester vil OOEL se mot nye markeder som havbruk, samferdsel, prosessindustri og fornybar energi.

– Tradisjonelt har OOS vært sterke på de mekaniske disiplinene innen det tradisjonelle olje og gass-segmentet på norsk sokkel. Vi skal fremdeles være tilstede i dette markedet, men samtidig ser vi store muligheter i nye markeder fremover.

– Elektrokompetanse blir stadig viktigere å kunne tilby etterhvert som det grønne industrielle skiftet vokser fremover, påpeker Uleberg.

Vil bli best på problemløsning

Daglig leder i det nye elektroselskapet, Terje Aagesen, sier målet er å skape et selskap som skal bli best på å løse problemer for kunden på kort varsel.

– Vi skal jobbe med korte tidshorisonter, og samtidig være en proaktiv problemløser som kan hjelpe kunden på løpende basis når problemer oppstår. Her skal vi se kundens behov, og sørge for at de får en sikker og effektiv operasjon, sier han.

– På mange måter skal vi følge den samme malen som OOS, ved at vi skal yte både direkte bemannings-støtte, og samtidig drive og kjøre egne prosjekter. 

Muligheter i et vanskelig marked

Det nye OOEL starter opp under vanskelige markedsforhold. Terje Uleberg og Aagesen mener det likevel er lyse utsikter for selskapet.

– Markedet er i endring, og for mange er det utvilsomt uoversiktlig og vanskelig nå. Vi er likevel fokusert på makro-perspektivet. Hydrokarboner og aktivitet på norsk sokkel skal i flere tiår fremover fremdeles fungere som garantisten for den norske velferdsstaten.

Et betydelig oljeprisfall legger demper på investeringene akkurat nå.

– Men fallet gjør også at sokkelen må bli mer konkurransedyktig. For at det skal kunne skje må den effektiviseres – også på teknisk side. Dermed må både vedlikehold og modifikasjon av eksisterende anlegg gjennomføres. Dette bildet gir oss muligheter.

Uleberg trekker frem et økt press på marginer fremover.

– Ved et oljeprisfall vil Equinor og andre søke kostnadskutt. Dette blir en utfordring, men samtidig, om vi driver riktig og velger riktige prosjekter – og tilbyr tjenester som støtter vedlikehold og drift i Nordsjøen – da ser vi for oss et nøytralt-positivt marked innen olje og gass de neste årene.

Positivt for landsdelen

Gjennom etableringen av OOEL har Agderregionen fått nok et tilskudd til leverandørindustri-floraen. Det går altså an å satse selv i usikre tider.

Skal OOEL selv produsere og bygge elektriske installasjoner?

– I utgangspunktet skal vi på kort sikt installere systemer og produkter andre har bygd. På lengre sikt kan det selvsagt hende at vi selv skal bygge og produsere for eksempel elektrotavler eller styringssystem.

– Men i oppstarten må vi stikke fingeren i jorda og begrense kostnadene. Da er det sunn drift og installasjonsaktivitet som gjelder.

Satser på fornybar energi

OOEL skal satse sterkt mot de fornybare energimarkedene i tiden som kommer. 

– Equinor har byttet konsernsjef, noe som viser et tydelig strategisk veivalg hvor Equinor nå prioriterer nye energiområder i retning av den grønne bølgen. Dette kommer helt klart til til å bli en stor driver både i bransjen og norsk industri generelt fremover.

Det sier Terje Aagesen, daglig leder i det nyetablerte elektroselskapet On & Offshore Elektro.

Det nyetablerte selskapet sikter seg nå inn som tjenesteleverandør til et spennende fornybar-marked, som er helt i startgropen for videre vekst de kommende ti-årene.

Flytende havvind vokser frem

Havvind ser spesielt spennende ut, mener Aagesen.

– Utviklingen innen både bunnfast og flytende havvind den siste tiden er utrolig spennende. Nå skal også nye områder i Nordsjøen snart reguleres og klargjøres for utvikling, i første omgang ved konsesjonsutdeling. Her kan det by seg muligheter for oss.

– Situasjonen er også den samme innen havbruk, hvor vi kan konkurrere om prosjekter, installasjoner, produksjonsanlegg og infrastruktur.

Nye veier – ny teknologi

Flere ulike veiprosjekter i de kommende årene vil også ha behov for ny og oppdatert elektro-kompetanse. Dermed spås det også høy aktivitet innen samferdsel.

– De mange samferdselsprosjektene ser ut til å vedvare. Generelt kan man si at selve teknologien og de ulike styringssystemene som veibygging nå støttes av blir stadig mer avanserte. Dermed finner man også udekte behov et kompetent elektro-personell vil kunne løse, fastslår Aagesen.