OOS_telefon Created with Sketch. 70 30 99 91 Vakttelefon 24/7
OOS_telefon Created with Sketch. 70 30 99 91 Vakttelefon 24/7

Satser på fornybar energi

OOEL skal satse sterkt mot de fornybare energimarkedene i tiden som kommer. 

– Equinor har byttet konsernsjef, noe som viser et tydelig strategisk veivalg hvor Equinor nå prioriterer nye energiområder i retning av den grønne bølgen. Dette kommer helt klart til til å bli en stor driver både i bransjen og norsk industri generelt fremover.

Det sier Terje Aagesen, daglig leder i det nyetablerte elektroselskapet On & Offshore Elektro.

Det nyetablerte selskapet sikter seg nå inn som tjenesteleverandør til et spennende fornybar-marked, som er helt i startgropen for videre vekst de kommende ti-årene.

Flytende havvind vokser frem

Havvind ser spesielt spennende ut, mener Aagesen.

– Utviklingen innen både bunnfast og flytende havvind den siste tiden er utrolig spennende. Nå skal også nye områder i Nordsjøen snart reguleres og klargjøres for utvikling, i første omgang ved konsesjonsutdeling. Her kan det by seg muligheter for oss.

– Situasjonen er også den samme innen havbruk, hvor vi kan konkurrere om prosjekter, installasjoner, produksjonsanlegg og infrastruktur.

Nye veier – ny teknologi

Flere ulike veiprosjekter i de kommende årene vil også ha behov for ny og oppdatert elektro-kompetanse. Dermed spås det også høy aktivitet innen samferdsel.

– De mange samferdselsprosjektene ser ut til å vedvare. Generelt kan man si at selve teknologien og de ulike styringssystemene som veibygging nå støttes av blir stadig mer avanserte. Dermed finner man også udekte behov et kompetent elektro-personell vil kunne løse, fastslår Aagesen.

Alle nyheter
© 2021 On & Offshore Elektro AS / Design, kode og drift av Aptum AS