OOS_telefon Created with Sketch. 70 30 99 91 Vakttelefon 24/7
OOS_telefon Created with Sketch. 70 30 99 91 Vakttelefon 24/7

Ekspanderer til nye markeder – etablerer nytt elektroselskap

Det nyetablerte selskapet On & Offshore Elektro skal levere elektrotjenester til olje og gass, havbruk, samferdsel og fornybar energi.
– De store kontraktene på norsk sokkel har stort sett alltid behov for elektro-kvalifisert personell, spesielt innen installasjon, vedlikehold og modifikasjon. Denne selskaps-etableringen gjør at vi utvikler oss til å bli en bedre og mer komplett leverandør til våre eksisterende kunder – samtidig som vi skaper et ekstra ben å stå på i nye markeder, sier Daglig leder Terje Uleberg i On & Offshore Services.
On & Offshore Elektro er allerede satt i operasjon, og har landet sine første kunder.
– Vi har fått med oss svært flinke folk med lang fartstid fra bransjen, og vi har rigget oss med god bredde og utfyllende kompetanse innen de viktigste elektro-fagområdene fra start av, sier Uleberg.
Skal bli problemløserBortsett fra å kunne tilby eksisterende kunder mer komplette tjenester vil OOEL se mot nye markeder som havbruk, samferdsel, prosessindustri og fornybar energi.

– Tradisjonelt har OOS vært sterke på de mekaniske disiplinene innen det tradisjonelle olje og gass-segmentet på norsk sokkel. Vi skal fremdeles være tilstede i dette markedet, men samtidig ser vi store muligheter i nye markeder fremover.

– Elektrokompetanse blir stadig viktigere å kunne tilby etterhvert som det grønne industrielle skiftet vokser fremover, påpeker Uleberg.

Vil bli best på problemløsning

Daglig leder i det nye elektroselskapet, Terje Aagesen, sier målet er å skape et selskap som skal bli best på å løse problemer for kunden på kort varsel.

– Vi skal jobbe med korte tidshorisonter, og samtidig være en proaktiv problemløser som kan hjelpe kunden på løpende basis når problemer oppstår. Her skal vi se kundens behov, og sørge for at de får en sikker og effektiv operasjon, sier han.

– På mange måter skal vi følge den samme malen som OOS, ved at vi skal yte både direkte bemannings-støtte, og samtidig drive og kjøre egne prosjekter. 

Muligheter i et vanskelig marked

Det nye OOEL starter opp under vanskelige markedsforhold. Terje Uleberg og Aagesen mener det likevel er lyse utsikter for selskapet.

– Markedet er i endring, og for mange er det utvilsomt uoversiktlig og vanskelig nå. Vi er likevel fokusert på makro-perspektivet. Hydrokarboner og aktivitet på norsk sokkel skal i flere tiår fremover fremdeles fungere som garantisten for den norske velferdsstaten.

Et betydelig oljeprisfall legger demper på investeringene akkurat nå.

– Men fallet gjør også at sokkelen må bli mer konkurransedyktig. For at det skal kunne skje må den effektiviseres – også på teknisk side. Dermed må både vedlikehold og modifikasjon av eksisterende anlegg gjennomføres. Dette bildet gir oss muligheter.

Uleberg trekker frem et økt press på marginer fremover.

– Ved et oljeprisfall vil Equinor og andre søke kostnadskutt. Dette blir en utfordring, men samtidig, om vi driver riktig og velger riktige prosjekter – og tilbyr tjenester som støtter vedlikehold og drift i Nordsjøen – da ser vi for oss et nøytralt-positivt marked innen olje og gass de neste årene.

Positivt for landsdelen

Gjennom etableringen av OOEL har Agderregionen fått nok et tilskudd til leverandørindustri-floraen. Det går altså an å satse selv i usikre tider.

Skal OOEL selv produsere og bygge elektriske installasjoner?

– I utgangspunktet skal vi på kort sikt installere systemer og produkter andre har bygd. På lengre sikt kan det selvsagt hende at vi selv skal bygge og produsere for eksempel elektrotavler eller styringssystem.

– Men i oppstarten må vi stikke fingeren i jorda og begrense kostnadene. Da er det sunn drift og installasjonsaktivitet som gjelder.

Alle nyheter
© 2021 On & Offshore Elektro AS / Design, kode og drift av Aptum AS